Før musepekeren over byggene for å finne en bolig av interesse. Vi tar forbehold om feil i prislister og feil i nettsider - endelig salgsoppgave med alle vedlegg er kontraktsgrunnlaget ved kjøp av boliger.
Bygninger
Bygg C
Bygg B
Bygg A

BRA: er bruksarealet av leiligheten, målt etter NS 3940:2007

P-Rom: (primære rom) er BRA minus boder, evt. Deler av balkong, tekniske rom ol.

GOLV: er arealet av total golvflate inkl. delevegger og trapper

Der det er hems er det kun tatt med måleverdige deler etter NS 3940 i beregningen av BRA.

Budsjettert felleskostnader pr.m2 pr.mnd kr. 18,.

Selger står fritt til å regulere priser på ikke solgte leiligheter.

Denne prislisten av 22.02.2013 gjelder frem til ny prisliste foreligger.