Generell info Leiligheter

Ustedalen Hotell & Resort har bygget 45 nye og luksuriøse leiligheter tilknyttet hotellet. Leilighetene er romslige og er utstyrt med moderne og tidløst interiør. Med en myk og varm atomosfære og en fantastisk utsikt over Vestlia og Hallsteinsgård, kan du nyte absolutt fjellro og harmoni fra stuen.

BYGGEÅR

2013/14 og 2015

AREAL

Arealene er regnet ut fra plantegninger. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

REGULERING

Hol Kommune har gitt byggetillatelse til oppføring av 52 leiligheter regulert med utleieplikt, på tomten. I henhold til gjeldene kommunedelplan areal del, vedtatt 18/3-2004.

BOFORM

Eiendommen er regulert til fritids leiligheter for utleie. Dette innebærer at den enkelte leilighet må stilles tilgjengelig for utleie når den ikke benyttes av eier. Eier bestemmer imidlertid omfang og til hvem leiligheten leies ut til.

TOMT

 • Bygg A har Gnr.66.Bnr.30.bnr.6.fnr.3
 • Bygg B har Gnr.66.Bnr.690.
 • Bygg C har Gnr.66.Bnr.30.
 • Bygg D har Gnr.66.Bnr.791.

Parkeringsanlegg i Hol Kommune, Tomtene vil bli sammenføyd i forbindelse med seksjonering.

AVTALEFORM

Alle leilighetene er ferdige og selges som de er i henhold til avhandlings loven.

VANN/AVLØP

Offentlig tilknytning til vann og avløp. Leilighetene har varmtvannsbereder på bad/i bod. Leilighetene er utstyrt med rør i rør-opplegg, med fordeler skap. Bad  inneholder baderoms innredning, toalett og dusjvegger. Det er lagt opp for, og satt av plass til vaskemaskin/tørketrommel.

VENTILASJON

Leilighetene har eget balansert ventilasjonssystem.

ELEKTRO

Grunnbelysning og varmekilder er inkludert.

BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST

Utbygger skal fremskaffe midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på seksjonen, før overtakelse.

VEI

Offentlig vei til privat eiendom.

PARKERING / SPORTSBODER

Merket egen innendørs garasjeplass til salgs for kr. 200 000,- Parkering og gjeste parkering på felles parkerings området. Inkludert i kjøpesummen følger en sports bod plassert i Bygg B eller Bygg D. (Parkeringsanlegg) Bodene tildeles av utbygger.

PRISER

Se egen prisliste. Det tas forbehold om prisendringer.

FELLESUTGIFTER

Andel fellesutgifter dekker: Utgifter til vedlikeholdsfond, felles strøm garasjeanlegg, brøyting / grusing, felles bygg forsikring (ikke innbo og løsøre), forretningsfører, felles vaktmestertjeneste og diverse. Felleskostnader er stipulert til kr 18.- pr. kvm. pr. mnd.

Ved overtakelse av leiligheten skal kr 5000.- innbetales fra hver kjøper, til sameiets drifts konto som oppstart kapital.

Kjøper er innforstått med at fellesutgifter for sameiet vil kunne variere over tid, og at de kan øke som følge av beslutninger i sameiets styre eller sameie møte.

BETALINGSBETINGELSER

Leilighetene selges i henhold til faste priser, ref. prisliste, etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Kjøpesummen + omkostninger betales i sin helhet ved overtagelse av leiligheten.

Tilleggsarbeider faktureres i etterkant av overtakelsen.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper likevel ikke ønsker å tinglyse skjøtet, må det tas forbehold om dette.

EIENDOMMEN SELGES FORBRUKER PÅ FØLGENDE BETINGELSER

Ved innlevering av “bindende kjøpe tilbud” er kjøper bundet når avtalen er innlevert til selger. Selger er bundet av aksepten når selger har akseptert samme avtale.

Eiendommen er forsikret av eier  frem til og med overtagelsen. Kopi av forsikringspolise kan fås hos selger.  Forretningsfører vil etablere forsikring på vegne av eierseksjons sameiet. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikringer av evt. særskilte påkostninger

Usolgte enheter: Eier svarer for fellesutgiftene for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

LIGNINGSVERDI

Ligningsverdien fastsettes når eiendommene er ferdig og utgjør vanligvis minimum ca 40 % av eiendommens kjøpesum for sekundærboliger og nærings boliger. For nærmere informasjon om ligningsverdien kan det lokale ligningskontoret kontaktes.

OMKOSTNINGER

 • Ved kjøp av leilighet betales dokumentavgift av kjøpesum.

 

gal_32_exterior01

AVGIFTER / UTGIFTER

I tillegg til fellesutgiften, kommer strøm til leilighet, innbo- og løsøreforsikring, kommunale avgifter(vann, avløp, renovasjon), avgift til kabel.TV, bredbånd og etc. De kommunale avgiftene fastsettes av kommunen og betales direkte av seksjonseierne selv.

FINANSIERING

Oppgjørsmegler vil være behjelpelig med finansiering gjennom våre samarbeidspartnere. Kontakt megler for tilbud.

ENERGIMERKING

Utbygger/selger opplyser at boligen vil energimerkes ved ferdigstillelse.

KONSESJON

Kjøper må undertegne egenerklærings skjema om konsesjonsfrihet som må bekreftes av kommunen før tinglysning kan finne sted og oppgjør kan utbetales selger.

EIER / SELGER

Ustedalen Hotell AS

DIVERSE

Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to seksjoner i sameiet, i henhold til lov om eierseksjoner §22.3 ledd. Kjøper må fremlegge skriftlig bekreftelse på finansiering av kjøpesummen ved underskrift av kjøpekontrakt

Leilighetene er egne eierseksjoner i et eierseksjons sameie. Sameiet avholder årlig generalforsamling, hvor det fremlegges regnskap og budsjett. Det velges et styre som har ansvar for å drive sameiet forsvarlig etter de retningslinjer sameiermøtet fastsetter. Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legal pant i seksjonen, tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader og andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Ski heis og tunnel under jernbane, er avhengig av at reguleringsplanen blir godkjent av kommunen.

gal_62_exterior_01

Standard

 • Gass peis i enkelte leiligheter
 • Varmekabler entre / hall og bad
 • Flisbelagte bad
 • Hall, entre med parkett eller skiferfliser
 • Gulvene leveres med enstavs eikeparkett fra Kahrs.
 • Profilerte lister langs gulv.
 • Tak og vegger malt i lyse farger
 • Innvendige dører leveres malte og profilerte, med vridere/beslag i forkrommet utførelse. Entre dører leveres med nødvendige brann og lyd krav. Vridere/beslag og lås kasse for sylinderlås, med systemsylinder og 3 nøkler. Dører i fellesareal utføres etter gjeldende brannkrav.
 • Kjøkken fra HTH og Drømmekjøkken leveres med integrerte hvitevarer. Kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn og platetopp. Keramiske fliser over kjøkkenbenk.
 • Balansert ventilasjon
 • Hver leilighet får eget sikring skap og strømmåler
 • Strømabonnement og betaling av tilknytningsavgift må foretas av den enkelte kjøper.
 • Medregnet sprede nett for TV. Tilkobling av abonnement skal skje via sameiet
 • Strømforsyning av fellesanlegg, (lys i boder, garasje, ute areal, fasade og innvendig fellesområde), går via egen fordeling som måles separat.

Til informasjon

Definisjonen på arealene er: BRA-bruksareal- er leilighetens areal avgrenset av ytterveggers innside. P-areal-primærareal-tilsvarer BRA, men fratrukket innvendig bod. P-arealet er summen av rom som inngår i P-rom-primærrom-dvs. gang/vindfang/hall, stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom.

Alle arealene som er oppgitt i forbindelse med markedsføringen av prosjektet er å betrakte som ca. arealer. Kjøper har ingen krav mot selger dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal

Kjøper er innforstått med og godtar at utbygger av Ustedalen Hotell AS, står fritt til å ombygge Hotellet til leiligheter dersom dette på et senere tidspunkt skulle være ønskelig for eier. Eiendommen vil da bli reseksjonert og seksjonen til Hotellet vil bli splittet opp i eierseksjoner med i det antall som det bygges leiligheter.

Ustedalen Hotell AS står fritt til å endre/avvikle de fasiliteter som Hotellet pr. i dag innehar.

gal_62_exterior_02

VEDTEKTER

Vedtekter for sameiet er utarbeidet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektene som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameier møte.

Tinglysning / heftelser

Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Det er tinglyst diverse servitutter på eiendommen. kfr. Selger Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere servitutter/erklæringer på eiendommen. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføring av prosjektet innenfor reguleringsplanen for prosjektet. Seksjonen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiet legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser jf. Lov om eierseksjoner.

GENERELT / FORBEHOLD

Salgsprospekt  er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til kundetegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, ”møblerte” plantegninger m.m er kun ment for å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.